2015-10-26

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Informacja o sposobie przyjmowania korespondencji
W sprawach należących do właściwości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej można zwracać się osobiście, drogą listową, pocztą elektroniczną, faksem oraz poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Informacja o stanie realizacji spraw
Wszelkich informacji o stanie przyjmowanych spraw w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Korszach można uzyskać osobiście, drogą listową, faksem oraz poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza

Nasz adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach
ul. Mickiewicza 13
11-430 Korsze
tel. 89 7540004
fax. 89 7541188
e-mail: mops_sekretariat@korsze.pl