2015-10-26

Struktura organizacyjna

Dyrektor Ośrodka

 

Artur Romanowski

tel. 89 754-00-04 (sekretariat), pok. 8

 

 

Dział Administracji i Obsługi

 

Teresa Semeniuk

tel. 89 754-00-04, pok. 4

 

 

Dział Finansowo - Księgowy

Halina Dziewięcin
główny księgowy

tel. 89 754-17-45, pok. 7

Małgorzata Just
księgowy

tel. 89 754-01-29, pok. 7

Jadwiga Krupczak
kasjer

tel. 89 754-14-47, pok. 6

 

 

Dział Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej

 

Halina Potocka
zastępca dyrektora, specjalista pracy socjalnej

Monika Minksztyn
specjalista pracy socjalnej

tel. 89 754-18-12, pok. 1

 

Agnieszka Borowska
starszy pracownik socjalny

Bogusława Krakowiak
specjalista pracy socjalnej

tel. 89 754-10-23, pok. 2

 

Katarzyna Dzik
specjalista pracy socjalnej

Anna Kośmider
starszy pracownik socjalny

tel. 89 754-10-22, pok. 3

 

Krzysztof Podraszka
pracownik socjalny

tel. 89 754-04-05, pok. 5

 

Anna Mierzwińska
asystent rodziny

 

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 

Aneta Dobrzyńska
inspektor

Anna Makuła
inspektor

Katarzyna Kierwicz
podinspektor

 

tel. 89 754-15-64, pok. 9

 

 

Klub Integracji Społecznej

 

Tomasz Podlaszuk
podinspektor, koordynator KIS, informatyk

tel. 89 754-04-04, pok. 9